Algemene voorwaarden

1. Definities

Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Be-Strong te accepteren en hiernaar te handelen.

Be-Strong: Daarmee bedoelen we BV Be-Strong (KBO nr. 0753.627.840), info@be-strong, Menensesteenweg 260a 8940 Wervik, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Be-Strong.

Club: De fysieke plek waar Be-Strong fitness aanbiedt.

Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Be-Strong kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Be-Strong kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de lidkaart is, of om je leeftijd te checken.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen BeStrong en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

Facility: de hoofdlocatie, Menensesteenweg 260a 8940 Wervik

Beurt: is gelijk aan één sessie.

Beurtenkaart: een digitale portefeuille met een x-aantal beurten.

Sessie: een activiteit die doorgaat in onze Facility; vb. Groepsles, Zumba, Personal Training, …

2. Lid worden

We stimuleren ten sterkste het online inschrijven. Je kan lid worden door een Beurtenkaart aan te kopen. Enkel zo kunnen we onze administratie beperken en de Be-Strong leden een lage prijs aanbieden. Let op! Vaak zijn de plaatsen beperkt per sessie / les. De beschikbare plaatsen zullen telkens te zien zijn bij het moment van inschrijven.

3. Beurtenkaarten

Sessies kan je niet afzonderlijk boeken. Schaf je hier eerst een Beurtenkaart of Abonnement aan! Bij elke boeking wordt er een Beurt in vermindering gebracht. U kan telkens opvolgen hoeveel Beurten u nog beschikbaar heeft.

4. Lidmaatschap, termijn

Eén Beurtenkaart heeft een maximale termijn van 1 jaar na de dag van aankoop.

5. Extra's

Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan.

6. Tarieven en betaling

Als je lid wordt van Be-Strong, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

7. Openingstijnden

De Facility is Van maandag tot vrijdag van 7u tot 22u. De uren van de groepslessen kan je terug vinden op onze website onder het segment Groepslessen.

8. Groepslessen, wijzigingen

Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd.

9. Groepslessen, annuleringsbeleid

Annuleren kan tot 6 uur voor de aanvang van de activiteit. Helaas verlies je je beurt als je niet tijdig annuleert. Dit omdat we niet zeker zijn dat we jouw geannuleerde plaats terug kunnen invullen. Uiteraard houden kunnen we tussen komen bij uitzonderlijke afwezigheden in gevolge van ziekte, overlijden in de familie, … ( Let op! Bezorg ons steeds een bewijs / afschrift van afwezigheid )

10. Groepslessen, verplaatsingsbeleid

Een geplande sessie verplaatsen naar een ander moment kan tot 1 dag voor de aanvang van de activiteit. Hiermee willen we flexibel zij en, je als Be-Strong lid, de mogelijk geven om je beurt te herboeken zonder deze te verliezen.

11. Beëindigen lidmaatschap

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken.

12. Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Be-Strong en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Be-Strong.

c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de clubs. Be-Strong stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Be-Strong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Be-Strong.

13. Klachten

Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot Jordy in onze Facility en in tweede instantie tot de klantenservice van Be-Strong, zoals beschreven op de website

14. Contactgegevens klantenservice

Jordy Lefevre
Menensesteenweg 260a
8930 Menen
T 0492 77 89 74

15. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Be-Strong aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

b. Be-Strong heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”.

c. Be-Strong aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn:

North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be web: http://www.consumentenombudsdienst.be

RPR Gent

Be-Stronger than your excuses Klanten aan het woord